Zebranie wiejskie

DRODZY MIESZKAŃCY!
6 marca (w niedzielę) o godz. 16:00
w Domu Strażaka w Harcie
Rada Sołecka oraz Sołtys zapraszają na
ZEBRANIE WIEJSKIE

Temat zebrania:
– sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2015r.
– sprawy bieżące wsi

Bardzo zależy nam aby przyszli zarówno mężczyźni jak i kobiety.
Zapraszamy również naszych Radnych Powiatowych oraz Radnych Gminnych.

Liczymy na Waszą obecność!

Sołtys wsi Harta
Maria Pałac

Góra