25 lecie Kapłaństwa 17.06.2018 r.

W dniu 17 czerwca 2018 r. w Kościele Parafialnym pod wezwaniem św. Mikołaja w Harcie nasz rodak Ks. Bogusław Kośmider i ks. Bogdan Kupczyk – proboszcz naszej parafii, przeżywali
25-lecie święceń kapłańskich. Podczas uroczystej mszy św. Jubilaci dziękowali Bogu i Matce Bożej za dar życia i powołania kapłańskiego.
Po mszy świętej delegacje organizacji działających w naszej miejscowości oraz delegacja z parafii Hurko, rodzinnej miejscowości ks. proboszcza, na ręce Jubilatów złożyły życzenia i kwiaty.
Czcigodnym Jubilatom życzenia złożyły delegacje:
– Akcji Katolickiej ,
– Związku Piłsudczyków RP oddział w Harcie,
– OSP Harta,
– Klubu HDK „Nadzieja” przy OSP Harta,
-Towarzystwa Kultury i Rozwoju wsi Harta,
– Rady Kościelnej oraz wszyscy parafianie .
Uroczystą mszę świętą uświetniła Orkiestra Dęta z OSP Harta.

 

JUBILEUSZ 25 – LECIA KAPŁAŃSTWA

W naszej pięknej miejscowości wielkie wydarzenie mamy.
Jubileusz Kapłaństwa Księdza Proboszcza i Księdza Rodaka przeżywamy.
Ćwierć wieku minęło, odkąd z łaski Boga
Usłała się przed Wami, święta, piękna droga.
Jakże były po niej mozolne, jakże trudne kroki –
Ale cel był wspaniały, podniosły i wysoki.
Czegóż w dniu dzisiejszym Wam życzyć można?
Niechaj nam jak najdłużej trwa Wasza praca zbożna,
Niechaj ją Bóg otacza najświętszą opieką
długie lata – co najmniej, następne ćwierć wieku.
O zdrowie i dalszą owocną pracę dla Nich, Maryję prosimy,
By nadal czuli się tu dobrze, jak w kręgu rodziny.
Byście Bożą naukę ludziom nadal głosili,
A nasze serca wciąż do Boga podnosili.
Niech Wam w naszej parafii zawsze słońce świeci,
A Matka Boska Nieustającej Pomocy chroni od życia zamieci!
Za dobro, które wykonaliście, niech Bóg wynagrodzi
A życzliwość ludzi wokół Was zawsze chodzi!
Z okazji tej pięknej i wzruszającej uroczystości,
Życzymy Jubilatom Bożej mądrości

Niech Boża mądrość w Waszych sercach króluje ,
A na nas równomiernie niech promieniuje
Życzymy zdrowia dobrego , błogosławieństwa Bożego
A w posłudze duszpasterskiej darów Ducha Świętego
Niech każdy trudny problem rozwikłać się Księżom uda
A w tym niech pomaga święty Tadeusz Juda
Życzą :
Związek Piłsudczyków RP oddział w Harcie
Ochotnicza Straż Pożarna w Harcie
Klub HDK Nadzieja przy OSP w Harcie
Towarzystwo Kultury i Rozwoju Wsi Harta

 

Góra