11 Listopada

Od kilku lat w Harcie uroczyście świętujemy Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada. Tak było i w tym roku 2021, w 103 rocznicę odzyskania niepodległości.
Uroczystość rozpoczęła się koncelebrowaną Mszą Św. w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym pw. Św. Mikołaja Biskupa w Harcie. Kazanie wygłosił proboszcz ks. Tomasz Węgrzyński. Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Harcie pod batutą Pana Edwarda Laski oraz delegacje ze sztandarami Ochotniczej Straży Pożarnej Harta i delegacja Piłsudczyków uświetniły uroczystą eucharystię. Nie zabrakło też Wójta Gminy Dynów Pana Wojciecha Piecha oraz wielu parafian zarówno dorosłych jak i dzieci.
Dalsza część świętowania odbyła się przy remizie i w Domu Strażaka. Po wyciągnięciu flagi
na maszt przy akompaniamencie orkiestry został odśpiewany Mazurek Dąbrowskiego. Złożono kwiaty pod Pomnikiem 100-lecia Bitwy Warszawskiej a następnie orkiestra dała krótki koncert marszy i wiązanek wojskowych.
Program artystyczny został przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1
im. Bohaterów Walk Chłopskich w Harcie. Młodzież przygotowała polonistka Pani Ewa Łukasiewicz oraz muzyk Pan Arkadiusz Banaś. Wystąpił też zespół wokalny Ruchu Apostolstwa Młodzieży. Tradycją już stało się wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych
przy akompaniamencie akordeonisty Pana Edwarda Laski.
Pielęgnowanie tych pięknych tradycji w naszej „małej Ojczyźnie” utrwala nasze przekonanie
i wdzięczność, że ” jeszcze Polska nie zginęła,”.
Serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok.

Tekst. Maria Pałac

Góra